For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Pravila in pogoji uporabe

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu in podstraneh so informativne narave. Podatki in informacije, ki so dosegljivi na spletnem mestu mobilcek.si, se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Ne zagotavljamo točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletnem mestu, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik, zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Na spletni strani uporabljamo povezave do drugih spletnih strani, ki pa niso pod našim nadzorom. Ne odgovarjamo in ne prevzemamo odgovornosti za informacije ali gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb.

Pridržujemo si pravico do spremembe vseh vsebin in cen brez predhodnega opozorila.

Pogoji oddaje oglasa na spletni strani mobilcek.si

Z oddajo malega oglasa na spletni strani www.mobilcek.si, se strinjate, da ste seznanjeni z naslednjimi pogoji:

  • Lastnik spletne strani mobilcek.si ne odgovarja za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.
  • Administrator si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave malega oglasa, če meni, da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletni strani mobilcek.si. Administrator si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati iz seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletni strani mobilcek.si. Presojo si administrator v celoti pridržuje.
  • Uporabnik spletne strani mobilcek.si se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični, da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan, v primeru suma kaznivega dejanja, bo lastnik spletne strani mobilcek.si sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje male oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.
  • Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje.
  • Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
  • Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja. Objava logotipov in ostalih slikovnih gradiv ni dovoljena.
  • Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas.
  • Oglas bo objavljen do preklica oz. največ 90 dni.

Registracija in osebni podatki

Z registracijo uporabnik portala pridobi dodatne funkcionalnosti glede oddaje oglasov in njihove administracije. Lastnik spletne strani mobilcek.si, jamči za zasebnost osebnih podatkov in se zavezuje, da bo z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ZVOP-1.

Top